Campaign: Kempen - Mechelen

Briefing summary:

Dekking van de regio Kempen – Mechelen.

doestelling: Hondertal digitaal schermen – voorkeur voour straatbeeld en trein stations

periode : 2 weken aanwezigheid in September 2024

Strategy:

We definieerden een geografisch gebied op basis van de gemeenten die door de klant waren opgegeven.
We identificeerden de digitale inventaris die in aanmerking kwam voor programmatic buying in het gebied.
We hebben gefilterd op “straat”, “treinstation” en tankstationomgevingen.
We hebben +/- 60 playouts per uur per scherm ingesteld.

Programmatic: Digital Street

Programmatic: Station Live

Programmatic: Petrol Stations

*programmatic is not guaranteed, screens & contacts and CPM are best estimates and subject to change.